Jak přihlásit auto z dovozu


Přihlášení auta z dovozu je proces, který vyžaduje určité kroky a formality, aby bylo vozidlo legálně registrováno a povolené k provozu na silnicích. V následujícím článku se zaměříme na postup, který je třeba dodržet při přihlašování auta z dovozu v České republice.

Potřebné dokumenty

Před samotným přihlášením auta z dovozu je nezbytné mít připravené určité dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří:

 • Průkaz totožnosti majitele vozidla
 • Prodejní smlouva nebo faktura
 • Technický průkaz vozidla
 • Evropský certifikát o shodě (COC)
 • Doklad o zaplacení DPH (pokud je vozidlo nové)
 • Platná povinné ručení (PO) a havarijní pojištění

Kroky při přihlašování auta z dovozu

Po shromáždění všech potřebných dokumentů je čas přejít k samotnému procesu přihlašování auta z dovozu. Následující kroky vám pomohou navigovat tímto procesem:

 1. Zajistěte si technickou prohlídku vozidla u autorizovaného servisu.
 2. Sežeňte si české registrační značky.
 3. Navštivte místní úřad pro evidence vozidel (často známý jako dopravní inspektorát) a předložte veškeré potřebné dokumenty.
 4. Uhradíte poplatky spojené s registrací vozidla a převzetí registračních značek.
 5. Po obdržení registračních značek připevněte tyto značky na vozidlo.
 6. Vyzvedněte si registrační doklady a technickou kontrolní zprávu.

Další užitečné informace

Je důležité mít na paměti, že při přihlašování auta z dovozu se mohou vyskytnout různé specifické situace, které mohou vyžadovat další kroky nebo dokumenty. Proto je vždy dobré být připraven a dobře informován o procesu.

Důrazně doporučujeme konzultovat s odborníkem na přihlašování aut z dovozu nebo s místními úřady, pokud máte jakékoli otázky nebo nejasnosti ohledně tohoto procesu. Správné přihlášení auta z dovozu je důležité pro zajištění jeho legálního a bezpečného provozu na silnicích České republiky.

Nejčastěji kladené otázky

Zde jsou odpovědi na některé z nejčastějších otázek ohledně přihlašování auta z dovozu:

Otázka Odpověď
Musím mít trvalý pobyt v České republice k přihlášení auta z dovozu? Ano, obvykle je vyžadován trvalý pobyt v zemi pro registraci vozidla.
Jak dlouho trvá celý proces registrace? Doba se může lišit v závislosti na různých faktorech, ale obvykle to trvá několik dní.
Je nutné mít české registrační značky před návštěvou úřadu? Obvykle ano, české registrační značky jsou nezbytné pro předložení vozidla k registraci.

Je důležité, abyste se informovali o specifických požadavcích a postupech platných pro vaši konkrétní situaci.

Další postupy v případě problémů

Pokud narazíte na problémy během procesu přihlašování auta z dovozu, můžete se obrátit na specializovaného právníka nebo agenturu, která vám může poskytnout pomoc a poradenství.

Viz také:

Photo of author

Denisa

Napsat komentář