Jak vyměnit olej v autě

Pokud jste se rozhodli provést údržbu svého automobilu a vyměnit olej, může to být jednoduchý proces, pokud víte, jak na to. V tomto článku vám poskytneme podrobný průvodce krok za krokem, jak správně vyměnit olej v autě.

Příprava na výměnu oleje

Než začnete s výměnou oleje, je důležité se připravit na tento úkol. Zde je seznam základních věcí, které budete potřebovat:

  • Nový olej odpovídající specifikaci vašeho vozu
  • Nový olejový filtr
  • Klika na uvolnění olejového filtru
  • Speciální klíč nebo klíč na olejovou vložku
  • Odpařovač na podporu odvodnění oleje
  • Utěrky na čištění
  • Odstraňovač oleje nebo nádobu na sběr starého oleje
  • Bezpečnostní rukavice
  • Brýle pro ochranu očí

Kroky pro výměnu oleje

Nyní přejděme k samotnému procesu výměny oleje v autě:

Zvednutí automobilu

Nejprve je třeba automobil zvednout, aby byl motor na dostatečné výšce pro pohodlný přístup k olejovému filtru a výlevce. Použijte zvedák nebo rampy a ujistěte se, že jsou automobilové bezpečnostní opatření dodržena.

Odpovolení olejové vložky

Podložte nádobu na sběr starého oleje pod olejovou vložku. S pomocí speciálního klíče nebo klíče na olejovou vložku uvolněte olejovou vložku. Buďte opatrní, aby nedošlo k převrácení oleje na sebe nebo na podlahu.

Vyprázdnění oleje

Nechte starý olej vytečet do nádoby na sběr. Po úplném vyprázdnění olejové vložky vyjměte starý olejový filtr a odstraňte ho.

Výměna olejového filtru

Před instalací nového olejového filtru namažte těsnění na novém filtru čistým olejem. Pak ručně utáhněte nový filtr do svého místa. Příliš utahovat není nutné, stačí, když je pevně připevněn.

Naplnění nového oleje

Nyní je čas na naplnění nového oleje. Otevřete kryt olejového hrdla a pomocí olejové nálevky postupně přilijte nový olej do motoru. Ujistěte se, že používáte olej, který odpovídá specifikaci vašeho vozidla a že dodržujete správný objem.

Kontrola oleje

Po naplnění oleje znovu uzavřete kryt olejového hrdla. Poté spusťte motor na několik minut, abyste umožnili novému oleji rovnoměrně cirkulovat po motoru. Po chvíli vypněte motor a nechte ho odpočívat asi 5 minut. Poté zkontrolujte úroveň oleje pomocí měřítka na měření oleje. Pokud je potřeba, dolijte olej podle potřeby.

Závěr

Výměna oleje v autě je důležitým úkolem při údržbě vozidla. Dodržování pravidelné výměny oleje pomáhá prodloužit životnost motoru a zajišťuje jeho správnou funkci. Sledujte uvedené kroky a postupujte opatrně, abyste zajistili bezpečnou a účinnou výměnu oleje.

Časté otázky o výměně oleje v autě

Zde jsou některé časté otázky týkající se výměny oleje v automobilu:

Otázka Odpověď
Jak často bych měl(a) vyměňovat olej v autě? Obecně se doporučuje provádět výměnu oleje každých 5000 až 7500 kilometrů, ale je vhodné se řídit také doporučeními výrobce vašeho vozidla.
Mohu použít libovolný olej k výměně v autě? Je důležité používat olej, který odpovídá specifikaci vašeho vozidla. Konzultujte návod k obsluze pro správný typ a viskozitu oleje.
Je nutné mazat těsnění na novém olejovém filtru? Ano, je vhodné těsnění na novém olejovém filtru mírně namazat čistým olejem před jeho instalací.

Závěr

Výměna oleje v automobilu je důležitou součástí údržby, která přispívá k dlouhodobému zdraví a výkonu motoru. Sledujte doporučené intervaly výměny a postupujte opatrně při provádění této údržby.

Viz také:

Photo of author

Norbert

Napsat komentář