Jak nabít baterii v autě

Ve chvíli, kdy se ocitnete v situaci, kdy vaše auto odmítá nastartovat kvůli vybité baterii, je důležité vědět, jak postupovat. Nabíjení baterie v autě není tak složité, jak by se mohlo zdát, pokud máte k dispozici správné nástroje a znalosti. V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jak efektivně nabít baterii vašeho vozu.

Zkontrolujte stav baterie

Než začnete nabíjet baterii, je důležité zkontrolovat její stav. To můžete udělat pomocí multimetru, který vám poskytne informace o napětí baterie. Pokud je napětí příliš nízké, může to znamenat, že je baterie vybitá nebo má problém. V takovém případě by bylo nejlepší nejprve zjistit příčinu problému.

Použití nabíječky baterie

Nejbezpečnější a nejefektivnější způsob, jak nabít baterii v autě, je použití nabíječky baterie. Nabíječka baterie je zařízení, které dodává proud do baterie a pomáhá ji dobít. Postup je obvykle jednoduchý – stačí připojit nabíječku k baterii podle pokynů výrobce a nechat ji nabíjet po určitou dobu, dokud se baterie nedobije.

Postup nabíjení baterie pomocí nabíječky:

 1. Vypněte motor a zjistěte, zda jsou všechny spotřebiče ve vozidle vypnuté.
 2. Připojte kladný (+) kabel nabíječky k pozitivnímu pólu baterie a záporný (-) kabel k negativnímu pólu.
 3. Nastavte nabíječku na správný režim nabíjení a zapněte ji.
 4. Počkejte, dokud se baterie nedobije. Běžně to trvá několik hodin.
 5. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku a odstraňte kabely. Ujistěte se, že to uděláte v bezpečné vzdálenosti od baterie.

Použití startovacích kabelů

V případě, že nemáte k dispozici nabíječku baterie, můžete použít startovací kabely k nabíjení baterie z jiného vozidla. Tento postup vyžaduje pomoc od jiného řidiče a dodržení určitých bezpečnostních opatření.

Postup nabíjení baterie pomocí startovacích kabelů:

 1. Umístěte obě vozidla do blízkosti sebe tak, aby kabely dosáhly mezi bateriemi.
 2. Připojte červený (+) kabel ke kladnému pólu vybité baterie a ke kladnému pólu dobře fungující baterie.
 3. Připojte černý (-) kabel k zápornému pólu dobře fungující baterie. Druhý konec černého kabelu připojte k čistému kovovému povrchu ve vozidle s vybitou baterií, daleko od baterie a paliva.
 4. Zapněte motor vozidla s dobře fungující baterií a nechte ho běžet několik minut.
 5. Pokuste se nastartovat vozidlo s vybitou baterií. Pokud to nepůjde, může být potřeba opakovat postup.

Profesionální pomoc

V některých případech může být baterie natolik vybitá, že ji nelze nabít pomocí domácích prostředků. V takovém případě je nejlepší kontaktovat profesionálního mechanika nebo servis, který vám může poskytnout další pomoc a poradit s náhradou baterie, pokud je to nutné.

Je důležité si uvědomit, že nabíjení baterie v autě je důležitým procesem, který vyžaduje pečlivost a dodržování bezpečnostních pravidel. Pokud nejste jisti, jak postupovat, neváhejte kontaktovat profesionálního mechanika.

Prevence vybité baterie

Abyste minimalizovali riziko vybité baterie ve vašem autě, existuje několik opatření, která můžete přijmout. Jedním z nich je pravidelná údržba baterie, včetně kontrol prováděných během servisních zásahů. Důležité je také udržovat dobrou kondici elektrických součástí vašeho vozidla, jako jsou alternátor a zapalovací svíčky, které přispívají k dobíjení baterie.

Kontrola světel a elektroniky

Často se zapomíná na vypnuté světla nebo vypnuté spotřebiče, které mohou zatěžovat baterii i poté, co motor vozidla vypnete. Důkladná kontrola po každé jízdě může předejít vybití baterie.

Recyklace staré baterie

Po výměně staré baterie je důležité správně ji zlikvidovat. V mnoha místech jsou k dispozici sběrná místa, kde můžete starou baterii odevzdat k recyklaci. Tímto způsobem přispíváte k ochraně životního prostředí a zabráníte nelegálnímu zneškodňování starých baterií.

Problém Možné řešení
Baterie se rychle vybíjí Zkontrolujte stav alternátoru a zapalovacích svíček.
Nepříjemný zápach z baterie Může být známkou úniku plynu z baterie. Kontaktujte odborníka.

Nejčastěji kladené otázky

 • Jak často bych měl/a kontrolovat stav baterie?
 • Kde mohu získat nabíječku baterie?
 • Je možné nabít baterii pomocí solárního panelu?

Viz také:

Photo of author

Magdalena

Napsat komentář