Jak nastartovat auto bez klíče


Nastartování automobilu bez klíče může být situace, která se může stát každému z nás. Možná jste svůj klíč ztratili, nebo jste se ocitli v situaci, kdy je baterie klíče vybitá. Ale nezoufejte, existuje několik metod, jak auto nastartovat i bez klíče. V tomto článku si představíme několik způsobů, jak toho dosáhnout.

Metoda 1: Použití nouzového startovacího zařízení

Jednou z možností je použití nouzového startovacího zařízení, které umožňuje nastartovat vozidlo pomocí externího zdroje energie. Tento zdroj energie může být například jiné vozidlo, které je funkční, nebo speciální startovací zařízení určené pro tento účel. Postup je obdobný jako při běžném startování vozidla pomocí kabelů.

Postup pro použití nouzového startovacího zařízení:

 1. Připojte pozitivní kabel (+) nouzového startovacího zařízení k pozitivnímu pólu baterie vozidla, které potřebujete nastartovat.
 2. Připojte druhý konec pozitivního kabelu (+) k pozitivnímu pólu baterie externího zdroje energie (například funkčního vozidla).
 3. Připojte negativní kabel (-) nouzového startovacího zařízení k negativnímu pólu baterie externího zdroje energie.
 4. Připojte druhý konec negativního kabelu (-) k kovové části karoserie nebo motoru vozidla, které potřebujete nastartovat (doporučuje se vyhnout se připojení k negativnímu pólu vybité baterie, aby nedošlo k vznícení plynů).
 5. Zapněte vozidlo s funkcionalitou klíče bez klíče.
 6. Po nastartování vozidla odpojte kabely v opačném pořadí, než jak byly připojeny.

Metoda 2: Použití startovacího kódu

Moderní automobily často mají funkci pro zadání startovacího kódu přímo do vozu. Tato metoda obvykle vyžaduje znalost speciálního kódu, který je možné zadat pomocí ovládacího panelu nebo jiného zařízení v interiéru vozidla.

Postup pro použití startovacího kódu:

 1. Nastupte do vozidla a sedněte si na řidičské místo.
 2. Na ovládacím panelu nebo displeji najděte možnost pro zadání startovacího kódu.
 3. Zadejte správný startovací kód pro vaše vozidlo.
 4. Poté stiskněte tlačítko pro startování motoru.
 5. Pokud byl kód zadán správně, motor by se měl spustit.

Metoda 3: Použití startovacího tlačítka s RFID technologií

Některé moderní automobily mají systém startování motoru pomocí tlačítka a RFID technologie. Tato technologie využívá bezkontaktní identifikaci, která umožňuje otevřít a startovat vozidlo bez použití klíče.

Postup pro použití startovacího tlačítka s RFID technologií:

 1. Zkontrolujte, zda máte u sebe příslušnou RFID kartu nebo odznak.
 2. Usadťe se za volant a připojte kabel do zapalování.
 3. Držte RFID kartu nebo odznak poblíž tlačítka startování.
 4. Po rozpoznání karty nebo odznaku stiskněte tlačítko startování.
 5. Motor by se měl spustit.

Tyto jsou jen některé z možností, jak nastartovat auto bez použití klíče. Vždy je důležité při používání alternativních metod dbát na bezpečnost a postupovat podle pokynů výrobce vozidla. Pokud není možné nastartovat vozidlo bez klíče, je nejlepší kontaktovat odborníka nebo využít služby odtahového vozidla. S tímto znalostním základem byste měli být schopni bezpečně nastartovat vaše vozidlo v případě nouze.

Bezpečnostní opatření při použití nouzového startovacího zařízení

Při použití nouzového startovacího zařízení je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazům nebo poškození vozidla. Zde jsou některé důležité body, které byste měli vzít v úvahu:

Bezpečnostní opatření Popis
Zkontrolujte polaritu kabelů Před zapojením kabelů se ujistěte, že správně identifikujete pozitivní a negativní póly baterií. Špatné zapojení může vést k poškození vozidla.
Vyhýbejte se zkratu Zabraňte kontaktu kabelů s kovovými částmi vozidla nebo jinými předměty, které by mohly způsobit zkrat a požár.
Správné usazení kabelů Ujistěte se, že kabely jsou pevně připojeny k bateriím a že nedochází k jejich pohybu během procesu startování vozidla.
Odpojte kabely po použití Po úspěšném nastartování vozidla okamžitě odpojte kabely v opačném pořadí, abyste minimalizovali riziko zkratu nebo poškození elektrického systému.

Nejčastěji kladené otázky o nouzovém startovacím zařízení

 • Jak dlouho může trvat nabíjení vozidla pomocí nouzového startovacího zařízení?
 • Mohu použít jiné vozidlo s odlišnou baterií k nabíjení mého vozidla?
 • Je možné použít nouzové startovací zařízení na vozidle s automatickou převodovkou?
 • Existuje nějaké riziko poškození elektroniky vozidla při použití tohoto zařízení?

Viz také:

Photo of author

Denisa

Napsat komentář